Wszystkie testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykonane zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom Domu dały wynik negatywny. W związku z powyższym, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego żadna z osób przebywających na terenie DPS nie jest już objęta kwarantanną. Zespół Opiekuńczo - Terapeutyczny nr III wrócił do funkcjonowania na zasadach obowiązujących przed okresem izolacji.