Szanowni Państwo

Z dniem 17 sierpnia 2020r. zostaje przywrócona możliwość odwiedzania Mieszkańców Domu.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii osoby odwiedzające Mieszkańców Domu zobowiązane są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren jednostki oraz w czasie odwiedzin mają mieć założoną maseczkę zasłaniająca usta i nos oraz rękawiczki jednorazowego użytku.
Każda osoba odwiedzająca jest zobowiązana do złożenia oświadczenia dotyczącego zagrożenia epidemicznego i poddania się pomiarowi temperatury.
Podczas wizyty obowiązuje 2 metrowy dystans.

Odwiedziny realizowane są w wyznaczonym miejscu Domu, w godzinach od 9.00 do 17.00. Termin odwiedzin należy ustalić telefonicznie lub z mailowo z Kierownikiem Zespołu Opiekuńczo – Terapeutycznego.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną możliwość odwiedzania Mieszkańców może zostać czasowo ograniczona lub wstrzymana.

W dalszym ciągu rekomendowane jest wykorzystywanie przede wszystkimnarzędzi komunikacji na odległość.