W Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Krakowskiej 55 w związku z pozytywnym wynikiem na obecność COVID -19 u jednego z pracowników wprowadzono w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym pełny reżim sanitarny. Odizolowany został zespół opiekuńczo-terapeutyczny nr 3, w sumie 41 mieszkańców. Wprowadzone wcześniej procedury w związku ze stanem epidemicznym pozwoliły na szybkie i sprawne odizolowanie mieszkańców i pracowników. Obecnie placówka działa w podwyższonym reżimie sanitarnym. Bez zakłóceń realizowana jest opieka nad mieszkańcami, wydawane są posiłki dla mieszkańców oraz pracowników, kuchnia jest dezynfekowana  trzy raz dziennie, pracownicy dwukrotnie w ciągu dnia poddawani są pomiarowi temperatury, a mieszkańcy trzykrotnie. Zgodnie z obowiązującymi procedurami  mieszkańcom i pracownikom zostaną wykonane testy na obecność wirusa.  U nikogo nie stwierdzono do tej pory objawów wskazujących na zakażenie COVID-19.

Wszystkie informacje o podjętych działaniach udzielane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.