Podziękowanie za wsparcie w okresie pandemii

DZIĘKUJEMY

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,
że tylko to wszystko, co robimy dla innych,
jest tym, co naprawdę warto robić.”

Carroll Lewis

W imieniu Mieszkańców, Dyrekcji i Pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 55 dziękujemy z całego serca wszystkich firmom, osobom prywatnym, fundacjom i stowarzyszeniom za wsparcie nas i okazaną życzliwość w tym trudnym dla Wszystkich czasie – pandemii COVID-19.
Za wielką wrażliwość i przekazanie maseczek ochronnych dziękujemy:
 • firmie SEMA-PRINT, której pracownicy od wielu lat są dobrą Duszą naszego Domu „przyjaciół poznaje się w biedzie” tego doświadczyliśmy już nie jeden raz!
 • Panu Józefowi, Pani Agnieszce Bogusz oraz Pani Małgorzacie Michel za pracę w pocie czoła przy produkcji maseczek i podzielenie się powstałym „dobrem”.
 • Siostrom z Klasztoru Sióstr Szarytek w Krakowie – za przekazane maseczki oraz wsparcie modlitwą.
Za serce włożone w produkcję artykułów ochronnych i bezinteresowność:
 • Firmie GRUPA3DRUK za przekazanie 200 przyłbic oraz kremów ochronnych.
 • Politechnice Krakowskiej za przekazanie przyłbic oraz płyn do dezynfekcji.
Za pamięć i otwartość na nasze potrzeby:
 • Stowarzyszeniu Przyjaciół DPS im. Św. Brata Alberta ECCE HOMO za wsparcie poprzez przekazanie 100 opakowań chusteczek pielęgnacyjnych oraz osłodzenie świątecznego czasu pysznym ciastem.
 • Firmie AWITEKS za stałą pomoc przy wielu projektach, a i w tym trudnym czasie Mieszkańcy mogli doświadczyć słodkich przyjemności w postaci ciasteczek na wielkanocnym stole.
 • Firmie OGRÓD NIEMCZEWSKICH - „Tak jak kwiat potrzebuje słońca, aby być kwiatem, tak człowiek potrzebuje miłości, aby być Człowiekiem” – za pamięć i przekazanie kwiatów, które ozdobiły świąteczny stół – DZIĘKUJEMY!
 • Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie za podzielenie się
  artykułami żywnościowymi z Mieszkańcami Domu przy Krakowskiej. Pamiętajcie, jesteśmy
  z Wami i wspieramy Was!!!
 • Dzieciom z Przedszkola nr 6 w Krakowie za pamięć o Mieszkańcach Domu, dzielenie się swoją dziecięcą wrażliwością i przekazanie laurek wielkanocnych.