Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
św. Jan Paweł II

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej
Anna Szczepka
Dyrektor DPS
Marzena Samek
Wojciech Burmistrz
Zastępca Dyrektora DPS
Wojciech Burmistrz
Kierownicy Działów
Anna Gorzkowska
Główny Księgowy
Anna Gorzkowska
Paweł Karski
Kierownik Działu ds. Organizacyjno-Personalnych
Dorota Kaszowska
Krystyna Figa
Kierownik Działu ds. Techniczno-Gospodarczych
Krystyna Figa
Magdalena Nitoń - Trala
Kierownik Działu Terapeutyczno-Socjalnego
Magdalena Nitoń - Trala
Beata Senio
Kierownik Działu Żywienia
Beata Senio
Kierownicy Zespołów
Aneta Klimczyk
Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Terapetycznego nr 1
Danuta Ziaja
Joanna Litwińska-Leszczyńska
Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Terapetycznego nr 2
Joanna Litwińska-Leszczyńska
Joanna Litwińska-Leszczyńska
Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Terapetycznego nr 3
Barbara Kurek
Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Terapetycznego nr 4
Barbara Kurek
Pracownicy Socjalni
Mariola Hyrlicka Mariola Hyrlicka
Magdalena Czechowicz Magdalena Czechowicz
Agata Słowik Agata Słowik
Izabela Bieniek Izabela Bieniek
Agnieszka Pająk Izabela Bieniek
Justyna Łuczak Izabela Bieniek

Schemat oganizacyjny DPS Krakowska

Sami Dzielni