Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej
Anna Szczepka
Dyrektor DPS
Anna Szczepka
Wojciech Burmistrz
Zastępca Dyrektora DPS
Wojciech Burmistrz
Kierownicy Działów
Anna Gorzkowska
Główny Księgowy
Anna Gorzkowska
Paweł Karski
Kierownik Działu ds. Organizacyjno-Personalnych
Paweł Karski
Krystyna Figa
Kierownik Działu ds. Techniczno-Gospodarczych
Krystyna Figa
Beata Senio
Kierownik Działu Żywienia
Beata Senio
Małgorzata Kozieł
Kierownik Działu Terapeutyczno-Socjalnego
Małgorzata Kozieł
Kierownicy Zespołów
Aneta Klimczyk
Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Terapetycznego nr 1
Danuta Ziaja
Joanna Litwińska-Leszczyńska
Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Terapetycznego nr 2
Joanna Litwińska-Leszczyńska
Joanna Litwińska-Leszczyńska
Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Terapetycznego nr 3
Barbara Kurek
Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Terapetycznego nr 4
Barbara Kurek
Pracownicy Socjalni
Mariola HyrlickaMariola Hyrlicka
Magdalena SuślikMagdalena Czechowicz
Natalia Pęcka - MusiałAgata Słowik
Izabela BieniekIzabela Bieniek
Agnieszka PająkIzabela Bieniek
Justyna ŁuczakIzabela Bieniek