Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej
Anna Szczepka
Dyrektor DPS
Anna Szczepka
Wojciech Burmistrz
Zastępca Dyrektora DPS
Wojciech Burmistrz
Kierownicy Działów
Anna Gorzkowska
Główny Księgowy
Anna Gorzkowska
Paweł Karski
Kierownik Działu ds. Organizacyjno-Personalnych
Dorota Kaszowska
Krystyna Figa
Kierownik Działu ds. Techniczno-Gospodarczych
Krystyna Figa
Magdalena Nitoń - Trala
Kierownik Działu Terapeutyczno-Socjalnego
Magdalena Nitoń - Trala
Beata Senio
Kierownik Działu Żywienia
Beata Senio
Kierownicy Zespołów
Aneta Klimczyk
Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Terapetycznego nr 1
Danuta Ziaja
Joanna Litwińska-Leszczyńska
Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Terapetycznego nr 2
Joanna Litwińska-Leszczyńska
Joanna Litwińska-Leszczyńska
Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Terapetycznego nr 3
Barbara Kurek
Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Terapetycznego nr 4
Barbara Kurek
Pracownicy Socjalni
Mariola HyrlickaMariola Hyrlicka
Magdalena SuślikMagdalena Czechowicz
Agata SłowikAgata Słowik
Izabela BieniekIzabela Bieniek
Agnieszka PająkIzabela Bieniek
Justyna ŁuczakIzabela Bieniek

Schemat oganizacyjny DPS Krakowska