Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, realizowany zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 85/2021/DEF z dnia 6 maja 2021 r.

FE RP UE

Cele projektu: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej , zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19.

Wartość grantu: 77 382,54 zł (ze środków europejskich 84,17% i ze środków dotacji celowej 15,83%)

Okres realizacji grantu: od 01.05.2020 r. do 31.08.2021 r.

W wyniku realizacji projektu objęto wsparciem finansowym pracowników medycznych jednostki.