Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, realizowany zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 188/2020/DEF z dnia 3 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami.

 Logotypy Fundusze Europejskie, Polska, Unia Europejska

Cele projektu: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej , zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19.

Wartość grantu: 75 384,80 zł (ze środków europejskich 84,17% i ze środków dotacji celowej 15,83%)

Okres realizacji grantu: od 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji projektu:

1) Objęto wsparciem finansowym pracowników medycznych jednostki;
2) Zakupiono środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji dla personelu jednostki.