Projekt grantowy: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Logotypy Fundusze Europejskie, Polska, Unia Europejska

Cele projektu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu: 250 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 37 500,00 zł wkładu własnego Gminy Miejskiej Kraków.

Okres realizacji grantu: od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji projektu poprawiono bezpieczeństwo Mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie,  ul. Krakowska 55 poprzez:

  • Doposażenie stanowisk pracy personelu oraz mieszkańców Domu w środki do  indywidulanej ochrony konieczne do przeciwdziałania epidemii COVID-19;
  • Doposażenie budynków DPS w sprzęt i wyposażenie do walki z epidemią i jej skutkami;
  • Utworzenie 6 miejsc wraz z łazienką i aneksem kuchennym  do noclegu dla personelu , który nie może, lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2.