Polecenie

Dyrektora Domu  Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zawieszenia stosowania Procedury dotyczącej odwiedzin Mieszkańców mającej na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID – 19
w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zawartej
w Zarządzeniu Nr 8/2020.

 

Z dniem  1 października 2020 r., zawieszam, aż do odwołania, stosowanie Procedury dotyczącej odwiedzin Mieszkańców mającej na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID – 19 w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, przyjętej Zarządzeniem Nr 8/2020.

Anna Szczepka
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Krakowie, ul. Krakowska 55