W Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Krakowskiej 55 potwierdzono zakażenie Covid-19 u jednego z pracowników. Wprowadzone wcześniej procedury w związku ze stanem epidemicznym pozwoliły na szybkie i sprawne odizolowanie Mieszkańców i pracowników. Obecnie placówka działa w podwyższonym reżimie sanitarnym. Bez zakłóceń realizowana jest opieka nad Mieszkańcami. Stan zdrowia Mieszkańców i pracowników jest na bieżąco monitorowany.

Wszystkie informacje o podjętych działaniach udzielane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.