Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
św. Jan Paweł II

Statut Domu Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 Otwórz
Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowska ws. przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55. Otwórz

Sami Dzielni