Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
składam wszystkim Pracownikom
Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
przy ulicy Krakowskiej 55
życzenia oraz wyrazy uznania
za wysiłek wkładany w codzienną pracę.
Dziękuję za wsparcie, empatię i wyrozumiałość
wobec Mieszkańców naszego Domu.
Życzę poczucia spełnienia i satysfakcji
z wykonywanej pracy.
Niech nie zabraknie Wam sił do pełnienia tej niezwykłej służby.

Anna Szczepka
Dyrektor DPS