Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 55 od 1 do 14 czerwca mają okazję uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Maria” w Zakopanem. Dla wszystkich Uczestników udział w turnusie to sprzyjająca okoliczność do aktywnego wypoczynku, fascynacji związanej z zakopiańskim folklorem, jak również integracji ze środowiskiem lokalnym. Mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z zabiegów usprawniających, biorą udział w zorganizowanych wycieczkach, wspólnie spędzają czas przy grillu. Wszystkim zajęciom sprzyja atmosfera wzajemnej serdeczności, dobra zabawa oraz doskonała pogoda.

Większość Mieszkańców uczestniczących w tegorocznym turnusie rehabilitacyjnym otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON. Serdeczne podziękowania kierujemy do Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ECCE HOMO w Krakowie za wsparcie finansowe, dzięki któremu Mieszkańcy oraz Opiekunowie mają możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w turnusie.

Turnusy rehabilitacyjne dają szansę osobom niepełnosprawnym na poprawę sprawności fizycznej, doskonalenie uzdolnień, rozwój sfery emocjonalnej. Korzyści płynące z udziału w aktywnym wypoczynku mobilizują do troski o swoje zdrowie. Pozytywne wrażania naszych Mieszkańców z pobytu w Zakopanem z pewnością będą motywować pozostałe osoby do podjęcia starań o otrzymanie dofinansowania ze środków PFRON w następnych latach.