Z uwagi na awarię łączy telefonicznych nie ma możliwości kontaktu z Domem Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 za pomocą telefonów stacjonarnych. Kontakt z Domem możliwy jest pod numerem telefonu komórkowego +48 601-739-469 oraz za pomocą poczty elektronicznej. Wykaz adresów email dostępny jest pod adresem: Kontakt