Miesiące maj i czerwiec upłynęły w atmosferze integracji i zabawy z przyjaciółmi z Domów Pomocy Społecznej. To był czas wspólnych rozmów, aktywności i rywalizacji.

Celem tych spotkań była integracja osób niepełnosprawnych, wymiana doświadczeń oraz prezentacja dorobku artystycznego. To były chwile pełne wzruszeń i uśmiechów...

Mieszkańcy Domu przy Krakowskiej uczestniczyli w następujących wydarzeniach:

• Festiwal Gier Narodów Świata - DPS ul. Kluzeka
• Dzień Mieszkańca - DPS ul. Nowaczyńskiego
• Turniej Boules - DPS ul. Kluzeka
• II Turniej Sportowy - DPS ul. Praska
• Konkurs poezji Kazimierza Przerwy – Tetmajera - DPS ul. Helclów
• Artystyczny Tryptyk Kocham Kraków - DPS ul. Łanowa
• Dni Ogrodów, warsztaty, animacje, występy - DPS ul. Helclów