Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
św. Jan Paweł II

10 marca 2017r. z wiosennym przedstawieniem odwiedziły nasz Dom dzieci z Przedszkola nr 6 w Krakowie. Przedszkolaki zaprezentowały piosenki i wiersze, które rozweseliły wszystkich mieszkańców. Mali aktorzy chętnie pokazali swoje zdolności, talenty i umiejętności, jakie w nich drzemią. Ich ciężka praca została nagrodzona gromkimi brawami i uśmiechem cudownej publiczności. To spotkanie było wielkim pokrzepieniem dla mieszkańców.

Serdecznie dziękujemy.

Sami Dzielni