Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
św. Jan Paweł II

Szanowni Państwo

Z dniem 17 sierpnia 2020r. zostaje przywrócona możliwość odwiedzania Mieszkańców Domu.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii osoby odwiedzające Mieszkańców Domu zobowiązane są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren jednostki oraz w czasie odwiedzin mają mieć założoną maseczkę zasłaniająca usta i nos oraz rękawiczki jednorazowego użytku.
Każda osoba odwiedzająca jest zobowiązana do złożenia oświadczenia dotyczącego zagrożenia epidemicznego i poddania się pomiarowi temperatury.
Podczas wizyty obowiązuje 2 metrowy dystans.

Odwiedziny realizowane są w wyznaczonym miejscu Domu, w godzinach od 9.00 do 17.00. Termin odwiedzin należy ustalić telefonicznie lub z mailowo z Kierownikiem Zespołu Opiekuńczo – Terapeutycznego.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną możliwość odwiedzania Mieszkańców może zostać czasowo ograniczona lub wstrzymana.

W dalszym ciągu rekomendowane jest wykorzystywanie przede wszystkimnarzędzi komunikacji na odległość.

""

DZIĘKUJEMY

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,
że tylko to wszystko, co robimy dla innych,
jest tym, co naprawdę warto robić.”

Carroll Lewis

W imieniu Mieszkańców, Dyrekcji i Pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 55 dziękujemy z całego serca wszystkich firmom, osobom prywatnym, fundacjom i stowarzyszeniom za wsparcie nas i okazaną życzliwość w tym trudnym dla Wszystkich czasie – pandemii COVID-19.
Za wielką wrażliwość i przekazanie maseczek ochronnych dziękujemy:
 • firmie SEMA-PRINT, której pracownicy od wielu lat są dobrą Duszą naszego Domu „przyjaciół poznaje się w biedzie” tego doświadczyliśmy już nie jeden raz!
 • Panu Józefowi, Pani Agnieszce Bogusz oraz Pani Małgorzacie Michel za pracę w pocie czoła przy produkcji maseczek i podzielenie się powstałym „dobrem”.
 • Siostrom z Klasztoru Sióstr Szarytek w Krakowie – za przekazane maseczki oraz wsparcie modlitwą.
Za serce włożone w produkcję artykułów ochronnych i bezinteresowność:
 • Firmie GRUPA3DRUK za przekazanie 200 przyłbic oraz kremów ochronnych.
 • Politechnice Krakowskiej za przekazanie przyłbic oraz płyn do dezynfekcji.
Za pamięć i otwartość na nasze potrzeby:
 • Stowarzyszeniu Przyjaciół DPS im. Św. Brata Alberta ECCE HOMO za wsparcie poprzez przekazanie 100 opakowań chusteczek pielęgnacyjnych oraz osłodzenie świątecznego czasu pysznym ciastem.
 • Firmie AWITEKS za stałą pomoc przy wielu projektach, a i w tym trudnym czasie Mieszkańcy mogli doświadczyć słodkich przyjemności w postaci ciasteczek na wielkanocnym stole.
 • Firmie OGRÓD NIEMCZEWSKICH - „Tak jak kwiat potrzebuje słońca, aby być kwiatem, tak człowiek potrzebuje miłości, aby być Człowiekiem” – za pamięć i przekazanie kwiatów, które ozdobiły świąteczny stół – DZIĘKUJEMY!
 • Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie za podzielenie się
  artykułami żywnościowymi z Mieszkańcami Domu przy Krakowskiej. Pamiętajcie, jesteśmy
  z Wami i wspieramy Was!!!
 • Dzieciom z Przedszkola nr 6 w Krakowie za pamięć o Mieszkańcach Domu, dzielenie się swoją dziecięcą wrażliwością i przekazanie laurek wielkanocnych.

 

W związku z koniecznością zapobiegania COVID – 19, decyzją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 od dnia 12.03.2020r. zostają wstrzymane odwiedziny u Mieszkańców.

30 stycznia, na kilka dni przed zakończeniem okresu kolędniczego, na Krakowskiej rozbrzmiewały kolędy i pastorałki w ramach I Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Śpiewajcie Aniołowie”. Po przywitaniu gości zebrana publiczność miała okazję obejrzeć Bożonarodzeniowy Spektakl w formie teatru cieni pt.: „W cieniu Maleńkiego” zaprezentowany przez Mieszkańców z Krakowskiej. Tuż po jasełkach goście  i gospodarze usłyszeli najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu Mieszkańców krakowskich Domów Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej, Łanowej 41, Nowaczyńskiego, z Ojcowa oraz naszych artystów. Po przesłuchaniach nastąpił czas na skosztowanie pysznych naleśników i ciast. Po wspólnej biesiadzie przy jednym stole nastał czas na rozdanie pamiątkowych dyplomów i prezentów oraz wspólne kolędowanie, które zakończyło I Festiwal Kolęd i Pastorałek.

Sami Dzielni