Projekt realizowany przez DPS ul. Krakowska 55 w Krakowie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa 2017

Tytuł projektu: Integracja mieszkańców przez sport i rekreację
Edycja: Budżet Obywatelski 2017 rok
Realizacja w 2018 rok
Wydatki: 60500 zł
Projekt lokalny: Dzielnica I
Główna lokalizacja: ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu powstała siłownia zewnętrzna, wyposażona w sprzęt sportowy, to miejsce rekreacji, aktywności i integracji podopiecznych DPS z mieszkańcami DzielnicyI. Realizacja projektu wpłynęła na zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców, umożliwiła spędzanie czasu na świeżym powietrzu oraz realizowanie pasji sportowych i ogrodniczych.
Dom dysponuje rozległym ogrodem, usytuowanym tuż przy Wiśle, w pięknym, malowniczym i pełnym uroku zakątku Krakowa. Jest to miejsce idealne do organizacji pikników, olimpiad i wydarzeń sportowych.

Głównym celem projektu była aktywizacja osób przewlekle psychicznie chorych, które zamieszkują w Domu Pomocy Społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznie oraz integracja z mieszkańcami Dzielnicy I.

Zrealizowany projekt zminimalizował negatywne skutki chorób przewlekłych oraz dał wyraz akceptacji odmienności poprzez włączanie ludzi chorych w świat ludzi zdrowych.
Siłownia stała się istotnym elementem terapii dla mieszkańców. Dzięki realizacji projektu, na mapie Krakowa, pojawił się kolejny, pełen uroku, zazieleniony i wyposażony w dobrej jakości sprzęt sportowy ogród, gdzie w atmosferze otwartości, Krakowianie mogą spędzać swój wolny czas.