Projekt realizowany przez DPS ul. Krakowska 55 w Krakowie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa 2018

Tytuł projektu: Bezcenna scena
Edycja: Budżet Obywatelski 2018 rok
Realizacja: 2019 rok
Wydatki: 71999,99 zł
Projekt lokalny: Dzielnica I
Główna lokalizacja: ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu została zakupiona składana scena wraz z zadaszeniem, umożliwiająca organizowanie imprez plenerowych dla podopiecznych DPS
i mieszkańców Dzielnicy I. Scena składa się z modułów o łącznej pow. 30 m2 , które można zestawiać w różnych konfiguracjach. Dodatkowym wyposażeniem sceny jest oświetlenie, nagłośnienie, zadaszenie oraz schodki.

Celem nadrzędnym projektu było podniesienie standardów opieki nad mieszkańcami domów pomocy i zwiększenie dostępności do wydarzeń kulturalnych, które służą integracji społeczności lokalnej, a także przyczyniają się do rozwijania i realizowania zainteresowań mieszkańców Dzielnicy I.

Realizacja projektu przyczyniła się do aktywizacji i integracji osób z zaburzeniami psychicznymi z mieszkańcami Dzielnicy I, a tym samym do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób będących mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej. Wydarzenia odbywające się na scenie, umożliwiają twórcze i aktywne spędzania wolnego czasu. Efektem realizacji projektu jest nowoczesny obiekt, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, z którego korzystają także podopieczni innych krakowskich domów pomocy.