Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
św. Jan Paweł II


Ogłoszenie
Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Krakowska 55
zatrudni pracowników
na stanowiskach : opiekunka/opiekuna
Praca w systemie 12 godzinnym

Informacja :
nr tel. (12) 430 52 74, (12) 430 63 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt  „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo Unia

 Dyrektor
Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55
ogłasza nabór na stanowisko pracy
Terapeuta
w ramach
Projektu "Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi"

1. Wymagania niezbędne:
a. spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
b. wykształcenie kierunkowe minimum średnie w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 r., lub wykształcenie wyższe, preferowane specjalności Asystent osoby niepełnosprawnej lub pracownik socjalny;
c. udokumentowany staż pracy – minimum 2 letni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi lub doświadczenie osobiste w opiece lub/i organizowaniu lub/i prowadzeniu wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością;
d. doświadczenie zawodowe lub/i życiowe, pozwalające na właściwe wykonywanie czynności trenerskich;
2. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość następujących aktów prawnych:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506),
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.),
b. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność realizowania zadań pod presją czasu.
Projekt  „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo Unia

Dyrektor
Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55
ogłasza nabór na stanowisko pracy
Psycholog
w ramach
Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

1. Wymagania niezbędne:
a. spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
b. wykształcenie wyższe psychologiczne na kierunku psychologia – jednolite pięcioletnie studia magisterskie,
c. minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
d. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.
2. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość następujących aktów prawnych:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506),
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.),
b. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność realizowania zadań pod presją czasu.
Projekt  „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo Unia

Dyrektor
Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55
ogłasza nabór na stanowisko pracy
Pracownik Socjalny
w ramach
Projektu "Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi"
1. Wymagania niezbędne:
a. spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
b. wykształcenie zgodnie z art. 116 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
c. udokumentowany staż pracy – co najmniej 2 lata, w wykonywaniu zadań pracownika socjalnego,
d. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.
2. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość następujących aktów prawnych:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506),
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.),
b. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność realizowania zadań pod presją czasu.

Sami Dzielni