Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
św. Jan Paweł II


Szanowni Państwo

Z dniem 30 lipca 2020 r. zostaje przywrócona możliwość odwiedzania mieszkańców Domu.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii osoby odwiedzające mieszkańców Domu zobowiązane są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren jednostki oraz w czasie odwiedzin mają mieć założoną maseczkę zasłaniająca usta i nos oraz rękawiczki jednorazowego użytku.

Odwiedziny realizowane są w wyznaczonym miejscu Domu, w godzinach od 9.00 do 17.00. Termin odwiedzin należy ustalić telefonicznie lub z mailowo z Kierownikiem Zespołu Opiekuńczo – Terapeutycznego.

Szanowni Państwo

Do dnia 30 lipca 2020 r. wstrzymuje się możliwość odwiedzin Mieszkańców Domu.

Odwiedziny u Mieszkańców

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż możliwe są odwiedziny u Mieszkańców naszego Domu. Obywają się one w ogrodzie Domu w wyznaczonych do tego miejscach. Konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Podczas spotkań obowiązuje reżim sanitarny. Każda osoba wchodząca na teren Domu zobowiązana jest do zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki, posiadania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji rąk, złożenia oświadczenia dotyczącego zagrożenia epidemicznego i poddania się pomiarowi temperatury. Podczas wizyty obowiązuje 2 metrowy dystans.

Bardzo prosimy o przestrzeganie ustalonych zasad.

Równocześnie nadal zachęcamy do wykorzystywania narzędzi komunikacji na odległość.

Z uwagi na awarię łączy telefonicznych nie ma możliwości kontaktu z Domem Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 za pomocą telefonów stacjonarnych. Kontakt z Domem możliwy jest pod numerem telefonu komórkowego +48 601-739-469 oraz za pomocą poczty elektronicznej. Wykaz adresów email dostępny jest pod adresem: Kontakt

Sami Dzielni