Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka

ks. Mieczysław Maliński

Dom to nie miejsce, dom to ludzie.

Misją naszego Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich potrzeb w atmosferze życzliwości. W centrum działalności naszego Domu jest człowiek, który został powierzony naszej trosce i opiece. Mając na uwadze dobro tych najbardziej doświadczonych przez los, uwzględniając godność i poszanowanie ich praw, indywidualnie dostosowujemy zakres i poziom świadczonych usług. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na wolność, intymność oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców. Nasz Dom daje mieszkańcom bezpieczeństwo, stwarza atmosferę wzajemnego zaufania oraz poczucie autentycznej troski. Nasza praca opiera się na przekonaniu iż najpełniejszą miarą humanizmu jest okazywanie szacunku człowiekowi choremu.

Podstawowym celem działalności Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Krakowskiej 55 jest zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych, terapeutycznych, społecznych i religijnych mieszkańców na poziomie obowiązujących standardów. Dom przygotowany jest na przyjęcie 260 mieszkańców – mężczyzn i kobiet przewlekle psychicznie chorych – w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych.

Funkcjonowanie Domu jest uzależnione i dostosowane w sposób indywidualny do mieszkańców. Personel czterech zespołów opiekuńczo-terapeutycznych wspólnie z podopiecznymi opracowuje i realizuje indywidualne plany wsparcia, co gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i podmiotowego traktowania mieszkańców. Na życie i funkcjonowanie Domu ma wpływ aktywnie działająca Rada Mieszkańców. Dla podopiecznych przeznaczone są nowocześnie wyposażone gabinety fizykoterapii, kinezyterapii, sale terapii zajęciowej, mini siłownia, pracownia stolarska, sala tańca i doświadczania świata, pracownia kulinarna, kawiarnia, gabinet fryzjersko–kosmetyczny, kaplica, punkt biblioteczny z dostępem do codziennej prasy oraz sale dziennego pobytu. Przyległy ogród Domu zachęca do spacerów i obcowania z przyrodą, a także do odpoczynku w altanach i zacisznych zakątkach. Dom ma  własną kuchnię i stołówkę. Jest pozbawiony barier architektonicznych, a funkcjonalne rozwiązania ułatwiają codzienne czynności podopiecznym o mniejszej sprawności fizycznej. Nasz Dom jest otwarty dla rodzin i przyjaciół, a osoby odwiedzające naszych domowników mogą korzystać z pokoju gościnnego. Pozostałe prawa i obowiązki mieszkańców określone są w Regulaminie Mieszkańców.

W polityce kadrowej zwracamy uwagę na kwalifikacje i predyspozycje personelu. Mieszkańcami opiekują się pracownicy z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem w zakresie udzielania wsparcia i pomocy osobom przewlekle psychicznie chorym: lekarz POZ, psychiatra, kapelan, psycholodzy, pielęgniarki, opiekunowie, instruktorzy terapii zajęciowej, terapeuci, rehabilitant,  pracownicy socjalni, dietetycy. Mieszkańcy są objęci specjalistyczną opieką lekarską, korzystają z wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne dofinansowane przez PFRON.

Dom dzięki swojemu położeniu  posiada niepowtarzalny i swoisty klimat Krakowskiego Kazimierza.

Wiemy, że pomagając jednemu człowiekowi, nie zmienimy całego świata, ale wierzymy, że cały świat zmieni się dla tego człowieka.